Kulturarvslyftet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 december 2011

Interpellation: Kulturarvslyftet

Interpellation 2011/12:135 av Högman, Berit (S)

den 22 november

Interpellation

2011/12:135 Kulturarvslyftet

av Berit Högman (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I höstens budget aviserade regeringen ett förslag till ”kulturarvslyft”. Förslaget får ses som ett svar på det tillkännagivande som kulturutskottet gett regeringen under året utifrån ett socialdemokratiskt initiativ.

Regeringen har anslagit 800 miljoner till projektet varav 270 kronor ska gå till Riksantikvarieämbetet för handledartjänster.

Regeringen bedömer att projektet ska ge 4 400 jobb till långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning.

Nu har fackförbundet DIK gjort en rundringning till landets museer, länsmuseer och arkiv och resultatet är nedslående. Få eller ingen bedömer att projekt kan komma i gång i början av 2012 och därmed riskerar en hel del av projektets anslag att frysa inne.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Vilken beredskap finns hos arbetsmarknadsministern för att korrigera planerna och regelverket så att det verkligen kan bli bra arbetstillfällen inom kulturarvssektorn samtidigt som nödvändiga och viktiga uppgifter blir utförda?