Kultur i arbetslivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 november 2009

Interpellation: Kultur i arbetslivet

den 23 oktober

Interpellation

2009/10:49 Kultur i arbetslivet

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Medel för att arbeta med kultur i arbetslivet återfinns under 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, bidragen handläggs av Kulturrådet.

I regeringens proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17 står att man avser att minska bidragsgivningen till vissa verksamheter under anslaget (se s. 51).

Vi motsätter oss att medlen för Kultur i arbetslivet räknas in bland de vissa verksamheter som regeringen nämner. Kultur i arbetslivet är en viktig verksamhet, medel från KIA-pengarna har gått till en rad framgångsrika projekt som arbetsplatsbibliotek, inte minst det uppmärksammade vägbiblioteket samt det läsfrämjande projektet Läs för mig pappa, som blev en stor framgång.

Det är viktigt att det finns medel att stödja kulturprojekt som har som sitt främsta syfte att nå kulturovana grupper. De ovan nämnda projekten har fungerat mycket bra, och de har skett i samarbete med organisationer som har stått människor nära, till exempel fackförbund och arbetsgivare. Beloppen som avsatts för projekt under rubriken Kultur i arbetslivet har varit blygsamma men oerhört betydelsefulla. Det vore därför en olycklig åtgärd att dra in dessa stödbelopp.

Kommer kulturministern att verka för att det framgent på Kulturrådet kommer att finnas medel att söka för Kultur i arbetslivet på samma nivå som tidigare?

Jag vill även fråga om kulturministern är beredd att se till att bidrag till Kultur i arbetslivet inte ska räknas bland de vissa verksamheter som beskrivs i regeringens proposition 2009/10:1 utgiftsområde 17, för vilka man avser att minska bidragsgivningen.