Kultur- och demokratiministerns hantering av tillkännagivanden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2015/16:737 Kultur- och demokratiministerns hantering av tillkännagivanden

av Olof Lavesson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 15 juni beslutade riksdagen om regeringens filmpolitiska proposition Mer film till fler – En sammanhållen filmpolitik med en rad anmärkningar. Regeringen har nu att ta ställning till de sju tillkännagivanden som riksdagen ställer till regeringen.

Kultur- och demokratiministerns kommentarer kring hur hon avser att hantera riksdagens tillkännagivanden väcker en del frågor. I debatten den 9 juni frågade jag kultur- och demokratiministern hur hon avser att agera med anledning av riksdagens beslut. Frågorna lämnades utan svar av ministern.

Kultur- och demokratiministern har uttalat att man inte ser riksdagens tillkännagivanden som något världsomvälvande. Kulturdepartementet har meddelat att beslutet om höjd biomoms ligger fast. Ministerns enda svar på riksdagens beslut är att de ska omhändertas.

Detta väcker frågor kring hur kultur- och demokratiministern ser på Sveriges riksdag och de beslut som fattas där. Riksdagens beslut ska inte omhändertas, de ska tillgodoses och uppfyllas. Det är ytterst en fråga om regeringens respekt för riksdagen och riksdagens förtroende för regeringen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministerAlice Bah Kuhnke:

  1. Hur avser kultur- och demokratiministern att hörsamma riksdagens majoritet och tillgodose de tillkännagivanden som riktas mot regeringen?
  2. Vilken tidsplan har kultur- och demokratiministern för de tillkännagivanden som riksdagen nu har beslutat om?
  3. Hur avser kultur- och demokratiministern att agera när hon menar att riksdagens tillkännagivanden ska omhändertas?