Kronofogdemyndigheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 juni 2009

Interpellation: Kronofogdemyndigheten

den 13 maj

Interpellation

2008/09:514 Kronofogdemyndigheten

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Kronofogdemyndigheten befinner sig i ett svårt arbetsmässigt och personalmässigt läge. Ärendeinflödet ökar i jobbkrisens spår men har ännu inte fått fullt genomslag i verksamheten. Under 2008 sades 126 personer upp och när nu inte nya resurser kom genom tilläggsbudgeten måste ytterligare uppsägningar ske vilka drabbar myndighetens kärnverksamhet.

Det är framför allt på två områden ökningen sker och där myndigheten äskat mer pengar redan 2009. Det första området är så kallad summarisk process. Under 2008 slog antalet ansökningar om betalningsföreläggande till kronofogden alla rekord och passerade miljonstrecket för första gången någonsin. Prognosen för 2009 pekar mot 1,3 miljoner.

Det andra är verkställighet och indrivning. Antalet gäldenärer med pågående utredning uppgick vid utgången av 2008 till knappt 480 000. Särskilt problematisk i denna verksamhet är fastighetsförsäljning. Antalet försäljningsärenden av fastigheter och bostadsrätter ökade med nästan 20 procent under 2008.

Arbetstrycket på myndigheten understryks av att det första kvartalet 2009 visar på en klar uppgång i fråga om både betalningsförelägganden och konkurser jämfört med första kvartalet 2008.

Mina frågor till finansministern är följande:

Hur avser finansministern att se till att Kronofogdemyndigheten, med fler ärenden och färre personal, ska kunna göra ett bra jobb?

Hur ser finansministern på myndighetens förutsättningar att rekrytera och behålla anställda då arbetstrycket och stressen skruvas upp, och avser finansministern att vidta några åtgärder i det sammanhanget?

Vilka rekommendationer kan finansministern ge människor som i jobbkrisens spår förlorar sina hem?