Kritik mot lärare som följer skollagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:35 Kritik mot lärare som följer skollagen

av Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Frågan om lärarnas och rektorernas befogenheter måste åter lyftas i den skolpolitiska debatten. Inte nog med att antalet fall av våld och hot mot skolans personal har ökat. Det finns därtill ett stort ifrågasättande av de beslut lärare och rektorer fattar i dag. Det kan vara alltifrån elever och föräldrar som ifrågasätter och kritiserar betygsättningen till kritik mot skolans beslut kring vissa disciplinära åtgärder för att komma åt stöket i skolan.

Vi i Liberalerna lyfter ofta frågan om lärarens roll och befogenheter i klassrummet. Nyligen uppmärksammade flera medier att Barn- och elevombudet drivit ärenden om kränkningar mot elever i skolan med krav på att skadestånd ska utbetalas till dem. Detta trots att både polisen och Skolinspektionen i de aktuella ärendena bedömt att lärarna inte gjort fel utan följt skollagen.

Det är orimligt att Skolinspektionen och Barn- och elevombudet kan göra helt olika bedömningar och landa i helt olika slutsatser i så pass viktiga ärenden. Det måste klargöras hur staten genom regelverk och tillämpning av skollagen slår fast lärarnas befogenheter att upprätthålla arbetsro och trygghet på skolan och i klassrummet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Är det rimligt att Barn- och elevombudet utdömer skadestånd till eleven i fall där Skolinspektionen gjort bedömningen att lärarens agerande följt skollagen?
  2. Vilka omedelbara initiativ kommer ministern och regeringen att ta för att se över uppdraget till Barn- och elevombudet?
  3. Vilka planerade åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att öka lärarnas och rektorernas befogenheter i skolan?