Kritik av Lidingö stad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:460 Kritik av Lidingö stad

av Ida Drougge (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Lidingö stad har sagt upp hyresavtalen för ett antal nyanlända familjer, med anledning av den tidsgräns som finns angiven i anvisningslagen. Därmed har också Lidingö fullgjort de åtaganden som finns i lagstiftningen och tagit sitt ansvar under etableringstiden. Under många år har Lidingö legat i framkant både vad gäller mottagande av nyanlända och genom att ha haft ett större mottagande via kvotsystemet än vad regelverket föreskrivit. I de bostäder som nu frigörs framöver kommer andra nyanlända att flytta in.

Trots detta så väljer statsrådet att kritisera kommunen för att inte ta sitt ansvar.

Som många andra kommuner har Lidingö bostadsbrist, och många står i kö för en bostad. En rimlig utgångspunkt är att alla som befinner sig i bostadskön behandlas på samma sätt.

Men detta som bakgrund vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Menar statsrådet med sin kritik av Lidingö stad att människor som vistas i Sverige på samma villkor, efter exempelvis avslutad etableringstid, som andra invånare ska ha olika regelverk för hur de behandlas i bostadskön?