Krispaket för lantbruket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 januari 2022

Interpellation: Krispaket för lantbruket

Interpellation 2021/22:202 av Alexandra Anstrell (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:202 Krispaket för lantbruket

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Det finns i dag cirka 15 000 heltidsarbetande lantbrukare i Sverige. Böndernas kostnader skenar. LRF kan i en aktuell beräkning visa att kostnaderna för lantbrukarna de senaste månaderna ökat med 4,1 miljarder kronor på årsbasis. Att bära dessa 4,1 miljarder ovanpå alla andra löpande kostnader blir mycket svårt och för många lantbrukare ohållbart i längden.

Sveriges lantbrukare är drabbade av kraftigt höjda kostnader för bland annat foder, konstgödsel och diesel. Djuren ska ha foder, grödorna behöver gödslas och traktorer och andra maskiner måste ha drivmedel – inget av detta går att komma ifrån.

I den svenska livsmedelsstrategin som antogs för några år sedan stakades en väg ut mot att produktionen i Sverige skulle öka och därmed ge en högre självförsörjningsgrad. Tyvärr ser det inte ut så ännu. Till exempel kommer endast 29 procent av det lammkött vi äter från svensk produktion. Lantbruk behövs för att vi ska få svensk mat med hög kvalitet även framöver.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

Har statsrådet för avsikt att införa någon form av krispaket för lantbruket?