Kris i psykvården

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 mars 2014

Interpellation: Kris i psykvården

Interpellation 2013/14:276 av Larsson, Hillevi (S)

den 6 februari

Interpellation

2013/14:276 Kris i psykvården

av Hillevi Larsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Sjukskrivningarna ökar nu, och det är framför allt de psykiska diagnoserna som står för ökningen.

Samtidigt nås vi av alltmer oroande rapporter om kris och nedskärningar i psykvården.

Öppenvården inom psykiatrin klarar på många håll inte trycket från alla som behöver hjälp. Samtidigt sker nedskärningar inom slutenvården, vilket slår mot de mest behövande och dessutom ökar trycket på öppenvården ytterligare.

Till och med personer som är självmordsbenägna riskerar att bli hemskickade när de söker hjälp, på grund av brist på vårdplatser.

Tidiga utskrivningar förekommer också för att platsbristen är så extrem. Man skickar inte hem en patient med ett ben som bara är till hälften gipsat. Men en människa i psykisk kris kan i värsta fall bli hemskickad utan att vara färdigbehandlad.

Besparingarna i psykvården går ut över patientsäkerheten. Det finns en överhängande risk att fler kommer att försöka ta livet av sig när det är så svårt att få hjälp!

Ungefär 1 100 personer tar sitt liv varje år i Sverige. Cirka hälften av dem hade haft kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet. Enligt Socialstyrelsen hade förebyggande vårdinsatser i många fall kunnat förhindra självmordet.

Mina frågor till ministern är:

På vilket sätt agerar ministern för att möta krisen i psykvården?

Hur anser ministern att nollvisionen mot självmord ska uppnås när psykvården skärs ned?

Vad gör regeringen för att nollvisionen mot självmord ska nås?