Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Kriminaliteten på våra vägar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 november 2019

Interpellation: Kriminaliteten på våra vägar

Interpellation 2019/20:133 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:133 Kriminaliteten på våra vägar

av Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Statsrådet har tidigare svarat på en fråga gällande yrkesförarnas oro i samband med parkering på rastplatser, men svaret var otydligt och det berörde heller inte den ursprungliga frågeställningen.

Den studie som Trafikanalys gjorde redan 2016 visar att hela 70 procent av yrkesförarna upplever otrygghet när de stannar på en rastplats och hela 43 procent uppgav att de utsatts för brott. Studien är alltså snart fyra år gammal och väldigt lite har hänt gällande kampen mot den vägburna kriminaliteten. Trots att det förflutit så lång tid initierar regeringen enbart ytterligare utredningar. I fyra år har alltså yrkesförarna fått leva med denna oro utan minsta reaktion från regeringen gällande åtgärder mot den här kriminaliteten.

I det svar som statsrådet gav på frågan om den här situationen refererades till upprustning av polisens kontrollplatser. Den upprustningen är naturligtvis välkommen men den har inget med ursprungsfrågan att göra. Det vore ju aningen märkligt om yrkesförarna skulle känna oro för kriminalitet i samband med polisens kontroller!

I svaret berör också statsrådet de 100 miljoner som tilldelats Polismyndigheten för extra insatser mot det otillåtna cabotaget, de så kallade cabotagemiljonerna. Såvitt jag har kunnat utläsa ur olika dokument har endast ca 2,6 miljoner kunnat knytas till just insatsen mot det otillåtna cabotaget. Stämmer dessa uppgifter är det en anmärkningsvärt dålig styrning från regeringens sida.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att rikta polisiära resurser till kampen mot kriminaliteten på våra vägar och därmed höja yrkesförarnas trygghet?