Krav på vinterdäck på utlandsregistrerade personbilar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 25 augusti 2022

Interpellation: Krav på vinterdäck på utlandsregistrerade personbilar

Interpellation 2007/08:528 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 27 mars

Interpellation

2007/08:528 Krav på vinterdäck på utlandsregistrerade personbilar

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Målet med nollvisionen, som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, är avlägset och utvecklingen under den senaste tiden har gått i fel riktning. Det görs mycket för att förhindra att människor dödas eller skadas i trafiken, vägar och fordon anpassas allt bättre till människans förutsättningar.

En viktig trygghetsåtgärd är kravet att använda vinterdäck vid vinterväglag från den 1 december till den 31 mars. Kraven gäller personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar samt släp som dras av dessa. Kravet gäller endast svenskregistrerade bilar, inte utländska. Det är en självklarhet att de som gästar vårt land följer våra trafikregler och bestämmelser, men det är inte lika självklart att de behöver följa lagen om vinterdäck.

Frågan har diskuterats med anledning av olyckor där utländska bussar och lastbilar har varit inblandade. Detta har lett till att Vägverket och andra berörda myndigheter ska se över gällande bestämmelser för att hitta en lösning på problemet.

Ingen diskussion förs om alla de utlandsregistrerade personbilar som trafikerar landets vägar under vinterhalvåret. I början av mars rapporterades om ett stort antal bilolyckor som skedde på mindre vägar i ett snöfritt Skåne när blixthalkan slog till. Under påskhelgen fick också landets södra delar snö vilket ledde till ett stort antal olyckor, dessbättre med få dödade och skadade.

Det finns ett stort antal utländska personbilar i hela Sverige med mycket varierande väglag under vintern. Därför finns det risk att de med däck som inte är avsedda för vinterförhållanden lättare hamnar i olyckor som kan få ödesdigra följder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet om hon avser att vidta åtgärder så att även utlandsregistrerade bilar följer den svenska lagstiftningen angående vinterdäck.