Krav på vinterdäck även för tunga fordon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 februari 2008

Interpellation: Krav på vinterdäck även för tunga fordon

Interpellation 2007/08:382 av Liljevall, Désirée (s)

den 7 februari

Interpellation

2007/08:382 Krav på vinterdäck även för tunga fordon

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I mitten av november drabbades Stockholmsområdet av snökaos och riksväg 73 drabbades särskilt hårt. Trafiken stoppades och långa köer bildades då bilarna inte kom vare sig fram eller tillbaka. Många bilister fastnade med sina fordon och fick övernatta i sina bilar.

Orsaken till trafikkaoset tillskrivs de lastbilar som inte lyckades ta sig fram i det hala väglaget eftersom de saknade vinterdäck eller snökedjor. I många andra länder med ett klimat liknande vårt finns krav på vinterdäck eller snökedjor för tunga fordon. Det är viktigt att de tunga fordon som kör på våra vägar har rätt utrustning för att förhindra olyckor och trafikkaos. Jag har tidigare uppmärksammat detta problem i kammaren vid ett flertal tillfällen för att försöka få till stånd en förändring.

Vägverket föreslår nu att lastbilar och bussar som väger mer än 3,5 ton måste ha vinterdäck; kravet ska gälla såväl svenska som utländska fordon. Bakgrunden till Vägverkets förslag är det trafikkaos som inträffade på riksväg 73. Jag anser att Vägverkets förslag är bra och att det snarast bör lagstiftas om krav på vinterdäck även för tunga fordon.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att krav ställs på att lastbilar och bussar som väger mer än 3,5 ton måste ha vinterdäck eller snökedjor vid vinterväglag?