Krav på en aktiv näringspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 november 2012

Interpellation: Krav på en aktiv näringspolitik

Interpellation 2012/13:41 av Björck, Patrik (S)

den 19 oktober

Interpellation

2012/13:41 Krav på en aktiv näringspolitik

av Patrik Björck (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Arbetslösheten ökar och det går inte en dag utan nya varsel. Företag läggs ned och många orter drabbas hårt. I Skaraborg finns många exempel, bland annat lägger Asko i Jung ned fabriken och i Tibro lägger Swedwood ned sin anläggning, två exempel på orter som drabbas hårt. Exemplen kan göras längre, och de innehåller människor av kött och blod. Nu ställs det stora krav på regeringen att möta upp med en aktiv näringspolitik. Detta kräver en politik på både kort och lång sikt. Vi måste möta de akuta problemen och samtidigt rusta näringslivet för framtiden.

Sverige har nu den första regeringen i sin historia – och förmodligen den enda i världen – som sänker utbildningsambitionerna. Regeringen skär ned på gymnasieskolan, minskar antalet högskoleplatser och inför en ettårig gymnasieskola. I stället måste Sveriges kompetens höjas till världsledande nivå. Vårt näringsliv kräver bättre utbildad arbetskraft för att kunna fortsätta att konkurrera på världsmarknaden.

På kort tid har flera tunga besked getts om forsknings- och utvecklingsjobb som lämnar Sverige. Samtidigt har vi en regering som lagt ned samarbetsprogram, skjutit upp eventuella insatser för jobb och inte verkar förstå vilka fördelar den svenska modellen har gett Sverige.

När kunskap blir till nya produkter, processer och tjänster skapas värde och sysselsättning. Det kan ske både inom ramen för den privata sektorn och inom ramen för vår gemensamma sektor. Framför allt behöver utvecklingen av innovationer i högre grad ske i samverkan.

Parterna har presenterat förslag om att införa en modell för korttidsarbete. Nu stiger antalet varsel i Sverige samtidigt som regeringen sitter tyst. Regeringen har ännu inte presenterat något förslag utan hänvisar till interna utredningar.

Vi socialdemokrater är beredda att snabbehandla ett förslag från regeringen om att införa en modell för korttidsarbete i Sverige, detta för att ha ett system på plats om Sverige skulle gå in i en djup och tillfällig efterfrågekris. Med ett sådant system skulle en varselvåg kunna dämpas samtidigt som vi kan rusta Sverige och stå beredda inför kommande efterfrågeuppgång. Med en modell för korttidsarbete kan jobb räddas samtidigt som svenska företags konkurrenskraft stärks inför en växande orderingång.

Vad förbereder näringsministern och regeringen för satsningar för att stärka näringslivsklimatet?

Är näringsministern och regeringen beredda att införa en modell för korttidsarbete?