Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 april 2016

Interpellation: Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen

Interpellation 2015/16:478 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:478 Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen

av Johan Forssell (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

När regeringen föreslog att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle tas bort varnade flera viktiga remissinstanser för att en sådan åtgärd skulle leda till längre sjukskrivningar.

Regeringen har meddelat att de ökade kostnaderna som denna förändring medför har kompenserats i budgeten för 2016. Det är något som vi moderater har ställt oss mycket frågande till.

Nu visar tidigare okända siffror från Ekonomistyrningsverket att den verkliga kostnaden i själva verket kan vara flera gånger större än vad regeringen räknat med. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Hur ser regeringens uträkning ut för att beräkna kostnaden för borttagandet av den bortre tidsgränsen?

Exakt vilka uppgifter har vägts in?

När gjordes uträkningen, och hur har den, i detalj, påverkats av informationen som vi nu kan ta del av i rapporten från Ekonomistyrningsverket?