Kostnader för myndigheters lokaler

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Kostnader för myndigheters lokaler

Interpellation 2012/13:154 av Omanovic, Jasenko (S)

den 27 november

Interpellation

2012/13:154 Kostnader för myndigheters lokaler

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Ekonomistyrningsverket har på regeringens uppdrag kartlagt kostnaderna för olika myndigheters lokaler. Enligt tidningen Riksdag & Departement är den genomsnittliga hyran i Stockholms innerstad 2 249 kronor per kvadratmeter att jämföras med 1 256 kronor i övriga landet. Luftfartsverket, Arbetsgivarverket och Statens bostadskreditnämnd betalar den högsta hyran, över 4 000 kronor per kvadratmeter.

Tanken bakom kartläggningen är att regeringen ska kunna begränsa användningen av dyra lokaler i Stockholms innerstad, och myndigheterna ska motivera varför de behöver lokaler där.

Hyreskostnaden för myndigheters lokaler i Sverige är nästan 16 miljarder per år. Det är en gigantisk summa som skulle kunna användas till välfärden om hyrorna exempelvis kunde halveras. Detta är möjligt om fler myndigheter omlokaliseras ut till landet. Det finns gott om städer på rimligt avstånd från Stockholm som kan erbjuda goda förutsättningar för statlig verksamhet.

Detta skulle ha positiva effekter på medelstora städer, men framför allt för huvudstaden när trängseln, bostadsbristen och miljöpåverkan skulle minska. Dessutom skulle omlokalisering skapa flera jobb åt småföretagare på orten, då myndigheter beställer många varor och tjänster.

Är statsrådet beredd att sänka statens hyreskostnader genom att omlokalisera myndigheter ut till landet?