Korrekta uppgifter om arbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 mars 2010

Interpellation: Korrekta uppgifter om arbetslösheten

Interpellation 2009/10:220 av Green, Monica (s)

den 2 februari

Interpellation

2009/10:220 Korrekta uppgifter om arbetslösheten

av Monica Green (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Under den borgerliga regeringsperioden har socialbidragen blivit fler, utanförskapet har ökat med 70 000 och antalet arbetslösa har blivit över 100 000 fler. Varje dag under det senaste året har långtidsarbetslösheten ökat med 140 personer.

I partiledardebatten den 31 januari hävdade statsminister Fredrik Reinfeldt felaktigt att jobben har blivit 100 000 fler under hans regeringsperiod. Efter det felaktiga påståendet fick finansministern förklara att statsministerns påståenden var felaktiga. Statsministern å sin sida skyllde sitt felaktiga påstående på Finansdepartementets tjänstemän. Statsministern borde i stället för att tricksa med siffror börja ägna sig åt att utveckla en politik för jobb

Det är beklagligt att statsministern har bristande kunskaper om utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Men hans brist på kunskap om utvecklingen på arbetsmarknaden är sannolikt en av flera förklaringar till varför regeringen inte har någon politik för jobb. Tyvärr kan så allvarliga fel leda till brist på tilltro till ledande politiker. Det kan till och med leda till misstanke om att felaktiga påståenden är ämnade att förvilla.

Hur ska statsministern säkra och kontrollera att regeringens uppgifter om arbetslösheten är korrekta?