Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 april 2017

Interpellation: Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält

Interpellation 2016/17:383 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2016/17:383 Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält

av Staffan Danielsson (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Jag har i tiotalet år som riksdagsledamot arbetat för att de tiotusentals eller hundratusentals personer som har mindre brister i sina synfält, varav ett antal tusen anmälts till Transportstyrelsen av läkare som har anmälningsplikt, ska kunna behålla eller ta körkort efter utvidgad uppkörning eller prov i körsimulator.

I dag ställer Transportstyrelsen de strängaste kraven i världen på de med mindre brister i sina synfält, något som det åligger läkarna att rapportera till Transportstyrelsen, medan alla de mångdubbelt fler, ofta äldre, som har samma brister men som inte gått till läkare obehindrat kör vidare utan att Transportstyrelsen bedriver någon uppsökande verksamhet alls.

Transportstyrelsen visar med detta agerande att deras stränghet mot det relativt få personer som rapporteras in inte är försvarbart.

Under decennier har några ledande personer på Transportstyrelsen tillåtits att sätta en extremt hög ribba även för de med mindre brister i sitt synfält; om dessa varit medborgare i andra länder hade de ofta fått behålla sitt körkort.

Norge har till exempel mindre trafikdödade per miljon invånare än Sverige trots att det där inte finns någon körsimulator och rejäla uppkörningsprov kan göras i hela landet. Detta vederlägger givetvis helt Transportstyrelsens linje att synfältsdrabbade ska klara extremt höga krav i omtvistade syntestmaskiner, under oerhörd stress och med huvudet fixerat, och att detta test är helt avgörande, medan körprov unikt nog förbjudits.

Hundra- och tusentals människor med mindre brister i sitt synfält har på grund av Transportstyrelsens rigida stränghet fråntagits sitt körkort trots att de ser bra; detta väcker ofta desperation och trauman, företag och sommarstugor får säljas och rörelsefriheten kan begränsas mycket starkt.

Internationella forskare och ledande trafiksäkerhetsexperter och ögonläkare förstår inte vad Sverige håller på med.

Jag interpellerade dåvarande infrastrukturminister Elmsäter-Svärd i december 2012, som öppnade för att prov med körsimulator var på gång. (Norge har som sagt ingen ...). Körsimulatorn har med högt uppställda krav nyligen tagits i bruk i Linköping och drygt hälften som gjort provet har klarat kraven. Bara detta visar ju hur många som felaktigt har berövats sitt körkort under flera decennier.

Det är bra att körsimulatorn har kommit igång, och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är professionella med stort kunnande, men kraven för körsimulatorn behöver utvärderas – sannolikt har Transportstyrelsen i vanlig ordning tagit i för mycket. Sverige måste också snarast liksom andra länder tillåta utvidgade uppkörningsprov för de med mindre brister i sitt synfält.

Det är också problematiskt att provet genomförs utan möjlighet till förberedelser, att det bara får genomföras en gång och, framför allt, att det kostar runt 20 000 kronor för den enskilde. Även detta talar entydigt för att det inte räcker med ett körsimulatorprov, Sverige måste likt andra länder också tillåta uppkörning i trafik med erfarna bedömare.

Jag har väckt en motion som nu behandlas i trafikutskottet och jag ställer nu denna interpellation till statsrådet Anna Johansson. Jag vill påminna om att S- och MP-gruppen i trafikutskottet våren 2014 ställde sig bakom min motion om att regeringen snarast skulle låta en utredare granska Sveriges regelverk i en internationell jämförelse samt beakta kritiken från trafiksäkerhetsexperter och ögonläkare i Sverige. S- och MP-gruppen förtjänar att hedras för sitt mod i denna rättvise- och rättssäkerhetsfråga och för att de lyssnat inte bara på Transportstyrelsen utan också på de många som drabbats så hårt av de unikt stränga svenska regelverken.

Jag vill att den nuvarande regeringen låter granska Transportstyrelsens regler genom att till exempel tillsätta en utredare, i syfte att de svenska regelverken inte ska vara strängast i världen med i princip noll effekt på trafiksäkerheten, utan anpassas till internationell standard, till exempel som i Norge.

Jag anser också att dagens ledning på Transportstyrelsen ska ta initiativ till en sådan granskning.

Och jag hoppas att undersökande och grävande journalister på Uppdrag granskning eller Kalla fakta eller på vilka seriösa tidningar eller etermedier som helst granskar denna enligt min åsikt skandal, som fortfarande pågår. Jag ser då på frågan på vägnar av alla de som fråntagits sina körkort och förhindrats att visa sin körduglighet i praktiska körprov, trots att de ser bra med endast mindre brister i sitt sidoseende.

Utredare och andra granskare har tillgång till allt material de behöver, skulle jag tro, genom att jag just har gjort 15 blogginlägg som redovisar de fakta som styrker att Sveriges särklassigt hårda och fyrkantiga krav berövar många rätten att köra bil trots att de ser tillräckligt bra för att göra det.

Här är länken till mina inlägg: http://staffandanielsson.blogspot.se/2017/03/rimliga-regler-for-de-med-mindre.html

Medan många svenskar har förlorat den frihet som ett körkort innebär kan alla de från andra länder som kan uppvisa ett körkort, oavsett kvaliteten på det, obehindrat köra i Sverige trots att många inte skulle ha haft något körkort om de svenska reglerna hade tillämpats.

Jag hoppas att mina blogginlägg och denna interpellation ska få Transportstyrelsen och regeringen att agera.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Är statsrådet mot bakgrund av det material jag har presenterat beredd att till exempel tillsätta en oberoende utredare för att granska de svenska regelverken i denna fråga i ett internationellt perspektiv, i syfte att anpassa de svenska reglerna till internationell praxis eller till till exempel regelverken i Norge som har bland världens lägsta dödlighet i trafiken?