Kopparnätet och nivån för samhällsomfattande tjänster

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:287 Kopparnätet och nivån för samhällsomfattande tjänster

av Håkan Svenneling (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Precis före jul presenterade IT-ministern en ny bredbandsstrategi för Sverige. Det har länge varit känt att kopparnätet håller på att avvecklas och att Telia de sista åren haft allt högre fart på nedstängningen. Enligt SVT Nyheter kommer Telia under 2017 att stänga ned många stationer, vilket innebär att ett stort antal abonnenter berörs. I till exempel Värmland kommer 80 telestationer att släckas ned under året.

Teknikutveckling är nödvändigt, och många på landsbygden har länge väntat på snabbare uppkoppling. Därför är regeringens nya mål om 100 procent bredband senast 2025 mycket välkommet. Men samtidigt ser vi att nedstängningen av kopparnätet på många platser går för snabbt i förhållande till utbyggnaden av fiber eller mobil teknik. Trots att det finns planer hos både kommersiella och kommunala aktörer på bredbandsutbyggnad väljer Telia att stänga ned möjligheten att använda kopparnätet utan att ta hänsyn till dessa. Detta gör att många landsbygdsbor tvingas till mobila lösningar innan bredbandsuppkopplingen kan lösas.

Många aktörer har försökt att föra dialog med Telia för att skjuta fram nedstängning av kopparnätet så att bredbandsutbyggnaden ska hinna genomföras. Tyvärr upplever man att Telia slår dövörat till.

Regeringen har åtminstone två vägar att gå för att trycka på Telia för att minska hastigheten i nedstängningen av kopparnätet. Den ena bygger på att man är största ägare i Telia, om än i minoritet. Genom tydligare direktiv till bolaget skulle man kunna tydliggöra bolagets ansvar för att nedstängningen av kopparnätet sker i en bättre avvägd takt och inte drabbar människor som bor på landsbygden negativt.

En annan väg vore att höja SOT-nivån (samhällsomfattande tjänster) i Sverige från dagens 1 megabit per sekund till 30 megabit per sekund, som är EU:s målsättning. Att höja SOT-nivån är något som Landsbygdskommittén föreslår i sitt slutbetänkande. En höjd SOT-nivå skulle i praktiken innebära att Telia inte kan stänga ned kopparnätet innan alternativ finns för hushållet eller företaget.

Regeringen lyfter själva möjligheten i den nya bredbandsstrategin och skriver att man vill se en mer ändamålsenlig samhällsomfattande tjänst. För att få detta bör SOT-nivån höjas till 30 megabit per sekund så snabbt som möjligt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

1. Avser statsrådet att höja SOT-nivån?

2. Vad avser statsrådet att göra för att Telias nedstängning av kopparnätet endast ska ske i takt med att fullgoda alternativ byggs ut?