Konventionen om förbud mot kärnvapen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 februari 2019

Interpellation: Konventionen om förbud mot kärnvapen

Interpellation 2018/19:5 av Allan Widman (L)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:5 Konventionen om förbud mot kärnvapen

av Allan Widman (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 18 januari i år lämnade ambassadör Lars-Erik Lundin sin utredning om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen till utrikesministern. Det torde vara sällan som någon utredning tar så tydlig ställning som ambassadör Lundin gjort i förevarande fall. Hans sammanfattande ståndpunkt är att ”konsekvenserna för Sverige avseende de tre huvudområdena i utredningsdirektivet leder till slutsatsen att Sverige varken bör tillträda eller underteckna konventionen i dess nuvarande form”.

Det är inte alltid som utredningar med säkerhetspolitisk anknytning skickas på bred remiss, men så ska uppenbarligen ske i detta fall. Ett femtiotal remissinstanser får nu tre månader på sig att yttra sig över utredningen och dess förslag.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att regeringen så snabbt som möjligt ska ta ställning till om Sverige ska tillträda eller underteckna konventionen om förbud mot kärnvapen?