Kontanter som en del av vår civila beredskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 februari 2018

Interpellation: Kontanter som en del av vår civila beredskap

Interpellation 2017/18:332 av Saila Quicklund (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:332 Kontanter som en del av vår civila beredskap

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I den värld vi lever i, där det säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet, blir frågor om det civila försvaret allt viktigare. Därför bör kontanthanteringen också belysas än mer.

Totalförsvaret utgörs av det militära och det civila försvaret. Det civila försvaret har som uppgift att se till att den viktiga samhällsberedskapen fungerar under kris och krig. Försvarsberedningen betonade härom månaden att varje medborgare bör ha ett ansvar för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka, utan stöd från samhället. Om vi då skulle utsättas för en attack och elektronisk betalning skulle slås ut, skulle kontanthanteringen bli en vital fråga för det civila samhällets beredskap.

Sverige är ett av de länder i Europa som har kommit längst i det kontantlösa samhället. Samtidigt är många fortfarande i behov av kontanter, och det är mycket kontanter i omlopp. Så länge bankomater och växlingskontor tillhandahåller kontanter måste också insättning kunna ske smidigt. Här måste vi lyckas hitta en medelväg där vi kan tillgodose allas behov.

Men vi ser också att kontanter spelar roll ur en beredskapssynpunkt. Det är helt klart att den civila beredskapen i samhället måste bli mer robust. Det är välkommet att vi nu återgår till totalförsvarstanken, där det civila samhällets krisberedskap stärks. Det är här kontanthanteringen kommer att spela en stor roll. Det är därför viktigt att vi fortsätter diskussionen om hur vi underlättar hanteringen av kontanter i hela landet, som en del av vår civila beredskap.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Hur ser statsrådet på behovet av att trygga kontanthanteringen som en del av det civila samhällets krisberedskap?