Konsumtion av lagligt fångad fisk och miljömärkt fisk

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 september 2022

Interpellation: Konsumtion av lagligt fångad fisk och miljömärkt fisk

Interpellation 2005/06:241 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 7 februari

Interpellation 2005/06:241 av Kjell-Erik Karlsson (v) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Konsumtion av lagligt fångad fisk och miljömärkt fisk

I Sverige liksom i många andra EU-länder säljs i dag fisk och fiskprodukter i affärer, restauranger och storkök som ingen vet om den är lagligt fiskad. Många i försäljnings- och distributionskedjorna av fisk säger sig inte veta om fisken är lagligt fångad eller påstår att ansvaret för detta ligger på någon annan.

Inom EU visar det sig att kontrollen av införsel av fisk till EU-hamnar inte fungerar. På ett enkelt sätt och med liten risk för att upptäckas distribueras olagligt fångad fisk för många miljarder varje år in i EU. På papperet finns kontrollverksamhet men i praktiken är den i en del hamnar obefintlig. Och när fisken väl lämnat hamnen @ ibland olagligt ommärkt @ finns ingen möjlighet att spåra dess ursprung.

Det behövs en rad åtgärder inom EU för att stärka kontrollen av fiskhandeln och fiskmarknaden. Det behövs också skärpningar av sanktions- och straffregler.

Det finns en tendens att ansvaret för fiskprodukterna försvinner på vägen och när enskilda konsumenter köper fisken är det ofta svårt för konsumenten att få korrekt information. Ofta har butikspersonalen dålig kunskap om varorna så när konsumenterna efterfrågar information om var fisken är fångad eller om arten är hotad får man inga svar. Det är ibland till och med så att varuinformationen kan vara vilseledande eller felaktig.

Kundinformation anger att torsk är fångad i ”Nordost-Atlanten” och därmed kan den ätas med gott samvete @ för en vanlig medborgare och fiskätare är Nordost-Atlanten haven utanför Nordnorge. Sanningen är att den officiella definitionen av ”Nordost-Atlanten” är Atlanten norr om Engelska kanalen utom Östersjön @ en definition som är föga känd. Torsk från bestånden i Nordsjön och utanför västkusten säljs alltså i Sverige @ bestånd som är nära utrotning. Oavsett vilken definition man har av olika namn sprids vilseledande information och kunderna köper varor man egentligen vill undvika.

Speciellt illa är det med mer anonyma leveranser av fisk och fiskprodukter som går till storkök i till exempel skolor och på dagis, det vill säga till grupper av konsumenter som har ett stort engagemang för djur och natur men som inte har möjlighet att ställa berättigade miljökrav på livsmedlen. Kriminella individer och företag tvingar i stället dessa konsumentgrupper till en fiskkonsumtion som bidrar till utrotande av fiskarter och fiskbestånd.

Eftersom regeringens fiskeminister också är konsumentminister förutsätter vi att radikala åtgärder sjösätts snarast. Bland annat bör regeringen se över lämpliga åtgärder för att stoppa införsel av svartfångad fisk och ge polisen och åklagarväsendet i uppdrag att se om någon i Sverige kan ställas till svars för denna omfattande häleriverksamhet i miljardklassen med stulen fisk.

Det behövs en rad kraftfulla åtgärder för att återställa förtroendet för fiskprodukter och främja human fiskkonsumtion. Redan tidigare är halten av giftiga ämnen i fisk ett stort problem med fisk fångad i Östersjön @ det är ett märkligt förhållande att strömming är förbjuden som föda för människor i EU @ frånsett Sverige. Detta i kombination med viljan att inte bidra till att utrota de sista torsk‑, ål- och laxbestånden gör att människor väljer bort fisk som mat. Det är en tragedi eftersom fisk är ett mycket hälsosamt livsmedel. Och fisk skulle kunna produceras i stor mängd i ett långsiktigt uthålligt fiske om viljan fanns.

I dag finns det ytterst små mängder av miljö- eller Kravmärkt fisk till salu. Kravmärkt fisk från svenska insjöar finns, till exempel gös från Hjälmaren, men det är försvinnande små mängder. Utvecklingen av dessa mer miljövänliga produkter har gått långsamt. Snarare är det så att medvetna konsumenter drar sig för att köpa fisk över huvud taget när man får reda på att fisken kan vara stulen och dessutom har åkt ett varv runt jorden innan den hamnar på tallriken.

För att förbättra situationen behövs till exempel skärpta regler kring hur fisk och fiskprodukter ska märkas. Regelöverträdelserna ska kunna beivras.

Det behövs också ett stärkt statligt stöd till uppbyggandet av produktion av Kravmärkt fisk och fiskprodukter. Stödet kan bestå både av finansiella, informations- och forskningsresurser.

Fiskbranschen, berörda myndigheter och handeln har nu tillsatt en arbetsgrupp för att komma med förslag om hur man ska säkerställa att fisk som säljs är lagligt fångad. Det är bra, men det finns två problem @ dels har branschen nu lågt förtroende i dessa frågor eftersom man själv inte tagit ansvaret förrän medierna avslöjat missförhållanden och illegal verksamhet, dels behövs det fler åtgärder.

Målet måste vara att alla @ inte minst hälso- och miljömedvetna konsumenter @ enkelt och med gott samvete ska kunna köpa och äta fisk.

1.   Vad avser ministern att göra i EU för att hindra olagligt fångad fisk att distribueras och säljas inom EU?

2.   Vilka initiativ avser ministern att ta i Sverige för att stoppa införsel av och häleriverksamhet med olagligt fångad fisk?

3.   Vad avser ministern att göra för att förbättra och garantera korrektheten i fiskproduktinformationen till kunder och konsumenter?

4.   Vad avser ministern att göra för att öka tillgången på och utbudet av miljömärkt fisk och fiskprodukter?