Konsumentinformation

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:121 Konsumentinformation

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Som konsumenter har vi i dag, tack vare en stor mångfald och ett stort utbud av produkter, möjligheter att göra många val. Inte minst tack vare internet har vi möjlighet att snabbt och enkelt via olika handelsplatser handla produkter som inte fanns tillgängliga för oss tidigare.

En effektiv konkurrens i detaljhandeln innebär med en mångfald av aktörer att priserna hålls lägre och att utbudet kan bibehållas.

Det finns i dag ett stort intresse för var maten kommer ifrån och vad den innehåller. Många detaljhandelskedjor har egna märkesvaror, EMV. Här är information till oss konsumenter begränsad.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna anger de allmänna regler som gäller. Reglerna ska tillämpas på alla livsmedel som är avsedda för konsumenten, och detta gäller även handelns egna märkesvaror (EMV-produkter). Men det är dagligvarukedjorna själva som ansvarar helt för varans kvalitet och innehåll. Ofta finns det ingen som helst information till oss som konsumenter trots regelverken för EMV-produkter.

Som konsument vet man inte av vem produkten är tillverkad eller var den är tillverkad. Det man i bästa fall kan få veta är att det står på förpackningen vilken kedja som har tillverkat produkten.

När man köper bröd i en butik så kan det lukta gott och nybakat – men varifrån kommer bakeoffprodukten? Bidrar mitt köp till att hålla det svenska jordbruket igång och till öppna landskap i Sverige, eller kommer brödet från andra länder?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson följande:

 

Hur anser statsrådet att konsumenter ska kunna göra aktiva och medvetna val av EMV-produkter om det inte står vem som är tillverkare och information om ursprungsland?