Könsfördelningen beträffande centrala maktpositioner inom EU

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2009

Interpellation: Könsfördelningen beträffande centrala maktpositioner inom EU

Interpellation 2008/09:530 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:530 Könsfördelningen beträffande centrala maktpositioner inom EU

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Inom det närmsta året ska fyra tunga positioner inom EU tillsättas: en permanent ordförande för Europeiska rådet, en representant för utrikes- och säkerhetspolitik, en talman för parlamentet och en ordförande för kommissionen. Då det enligt källor inte var en enda kvinna aktuell för någon av dessa poster startades uppropet Females in front. Eftersom antalet kvinnor inom EU är drygt 250 miljoner framstod det som minst sagt häpnadsväckande att inte en enda av alla dessa kvinnor skulle vara kvalificerad för något av uppdragen.

Nu när vi står inför ett val av EU-parlament som i sin tur ska godkänna den nya EU-kommissionen uppstår naturligtvis frågan om Sveriges regering kommer att agera för att EU-kommissionen ska ha en bättre fördelning när det gäller kvinnor och män, men också hur regeringen kommer att agera för att övriga poster inte reserveras enbart för män. I dag består EU-kommissionen av 17 män och 10 kvinnor. Sveriges nuvarande representant Margot Wallström lämnar i år sitt uppdrag. Det är regeringen som nominerar landets kandidat som EU-kommissionär.

Min fråga till statsministern är följande:

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att det inte ska bli enbart män som får de fyra ledande uppdragen i EU?