Konsekvenser på arbetsmarknaden på grund av kompetensbrist

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 10 maj

Interpellation

2009/10:371 Konsekvenser på arbetsmarknaden på grund av kompetensbrist

av Maria Stenberg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Svenskt Näringsliv har låtit göra en undersökning bland sina medlemsföretag som visar att bristen på arbetskraft har ökat sedan högkonjunkturen 2007, då den förra enkäten genomfördes. Trots den höga arbetslösheten misslyckas vart femte rekryteringsförsök. Man varnar för att planerad expansion hindras och att det riskerar at slå mot tillväxten. När Företagarnas småföretagarbarometer presenteras brukar samma hinder för rekrytering lyftas fram.

I landet råder massarbetslöshet och under den borgerliga regeringen har arbetsmarknadsutbildningen skurits ned och det senaste läsåret fanns det 40 000 komvuxplatser färre än 2006.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Vilka åtgärder ämnar arbetsmarknadsministern vidta för att förhindra att arbetsgivare uppger brister i arbetssökandes kompetens som anledning till att rekryteringar misslyckas?