Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 april 2008

Interpellation: Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär

Interpellation 2007/08:535 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 28 mars

Interpellation

2007/08:535 Konsekvenser för trafiken vid nedläggning av tullen i Kapellskär

av Jan Emanuel Johansson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I ett förslag från arbetsgruppen avseende ekonomi – budget i balans på Tullverket – föreslås i skrivelsen Åtgärder för verksamhetsutveckling med en budget i balans att tullen i Kapellskärs hamn ska läggas ned. Nedskärningarna inom tullen kommer på många håll att ge en kraftig ökning av tung trafik eftersom transporterna till klareringsställena kommer att bli längre.

För trafiken i Roslagen innebär nedläggningen av tullen i Kapellskär kraftigt ökad trafik på redan hårt belastade vägar och högre utsläpp. I Kapellskärs hamn passerade år 2007 3,1 miljoner ton gods fördelat på 196 000 lastbilar. Antalet passagerare var ca 1,1 miljon. Detta gör Kapellskär till Sveriges femte största hamn för rullande enhetsgods. Hamnen trafikeras dagligen av åtta fartyg från hamnar i Finland och Estland. Ca 20 000 ryska långtradare av skiftande kvalitet och ålder ska enligt förslaget hänvisas till att klarera in på Arlanda eller i Stockholm.

Om hälften av dessa (10 000 per år) väljer Arlanda som alternativ blir deras omväg i transportnätet enligt Kapellskärs egna beräkningar 30 kilometer. Dessa kilometer ska köras via väg 77 och 273 som passerar orter som Finsta och Rimbo. Dessa vägar är av mycket låg standard. Enligt SLL:s remissvar till SOU 2008:57-58 om transportnätet i Roslagen tas väg 77 upp som underdimensionerad med befintlig trafik. Vägen har en ca 3 meter bred vägbana. En lastbil är ca 2,65 meter bred utan backspeglar.

Både väg 77 och väg 273 är påtagligt olyckdrabbade i förhållande till trafiktrycket. Hur ett extra tryck av 10 000–20 000 lastbilar extra per år, särskilt då lastbilar av äldre modeller och skiftande kvalitet och underhåll, kommer att påverka olycks- och dödstalen går inte att sia om. Det innebär att framför allt väg 77 skulle behöva förstärkas för att minimera olycksriskerna.

Utöver olyckor och hårt tryck på en underdimensionerad väg tillkommer utsläpp från lastbilstrafiken på grund av ca 30 000–60–000 mils extra körning (62,4 ton CO2 vid 60 000 mil) kommer förslaget också att innebära ökad smuggling av narkotika, alkohol, tobak, vapen och organiserad människohandel – 31,2 ton CO2 i ökat utsläpp. Då denna volym CO2 skulle behöva bokföras på Arlanda ger detta LFV en ökad volym och LFV skulle riskera att ställa in flygningar då Arlanda ligger nära sitt utsläppstak.

Jag vill fråga statsrådet om hon avser att ta några initiativ för att göra en konsekvensanalys av trafikökningen vad gäller trafiksäkerheten om tullen i Kapellskär läggs ned.

Kommer statsrådet att ta initiativ till en miljökonsekvensanalys av förslaget om att lägga ned tullen utifrån att godstransporterna med långtradare kommer att öka på flera håll när tullen läggs ned i stora delar av landet?