Konsekvenser av Carnegieskandalen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 oktober 2007

Interpellation: Konsekvenser av Carnegieskandalen

den 5 oktober

Interpellation

2007/08:37 Konsekvenser av Carnegieskandalen

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Finansinspektionens kritik mot Carnegie har fått stora konsekvenser. Det har lett till att förra Carnegiechefen Karin Forseke avgått som ordförande i Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande. Statssekreteraren Urban Funered, även han med bakgrund i Carnegie, har lämnat sin post. Även Carnegies uppdrag att fungera som rådgivare vid försäljning av bolåneinstitutet SBAB och börsoperatören OMX har avslutats.

Finansmarknadsminister Mats Odell står nu inför ett omfattande arbete att rekrytera nya medarbetare. Mot bakgrund av den oerhörda uppmärksamhet som kritiken mot Carnegie fått och de konsekvenser den lett till för Regeringskansliet krävs nu stor eftertanke och noggrannhet.

I valrörelsen presenterade de nuvarande regeringspartierna förslag som att kravprofiler ska upprättas till olika befattningar, att ledande tjänster ska utannonseras, relevanta intressenter ska inbjudas att föreslå kandidater, berört fackutskott i riksdagen ska ges möjlighet att ställa frågor till den som föreslås till ett arbete, hela rekryteringsprocessen ska dokumenteras utförligt för att möjliggöra för riksdagen att granska den i efterhand.

För min del är jag ingen förespråkare av den typen av åtgärder. Men i den uppkomna situationen med särskilda krav på trovärdighet överväger regeringen möjligen nya grepp. Tillsättandet av ordförande i Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande är en uppgift som av trovärdighetsskäl nu kräver särskild omsorg i beredningsprocessen. När nu den havererade organisation som ansvarar för försäljningen av statliga företag ska rekonstrueras kanske de idéer som de nuvarande regeringspartierna presenterade i valrörelsen, men i liten omfattning praktiserat, anses som ett alternativ för regeringens agerande.

Oavsett hur Mats Odell kommer att gå till väga i sitt rekryteringsarbete är frågan om trovärdighet i det arbetet nu av avgörande och väsentlig betydelse.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att nyrekrytering av bland annat ordförande i Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande ska kunna ske på ett trovärdigt och kompetent sätt?