Konkurrensvillkoren på den svenska tv-marknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 april 2018

Interpellation: Konkurrensvillkoren på den svenska tv-marknaden

Interpellation 2017/18:456 av Sotiris Delis (M)

Interpellation 2017/18:456 Konkurrensvillkoren på den svenska tv-marknaden

av Sotiris Delis (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I början av året blev det känt att mobiloperatören Tele2 och bredbandsoperatören Com Hem vill gå samman i ett gemensamt bolag. Å ena sidan kan det vara en fördel för de svenska konsumenterna, som får tillgång till ett brett utbud av tjänster. Men det finns också en risk att konkurrensen på den svenska tv-marknaden försämras och att konsumenterna långsiktigt blir de stora förlorarna, med ett mer ensidigt utbud av program och allt mindre produktion i Sverige.

Företaget Com Hem har nämligen redan i dag en monopolliknande ställning i Sverige i och med att de kontrollerar 55 procent av marknaden och når ca 2,7 miljoner hushåll. Av dessa är 1,3 miljoner hushåll tvångsanslutna via avtal med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Com Hem har 1,3 miljoner analoga hushåll och 650 000 digitala hushåll samt utöver det ca 300 000 hushåll med ett gammalt nätverk, som är det gamla Stjärn-TV/Televerket-nätet. Dessutom äger Com Hem sedan i april 2017 Boxer, som har 450 000 digitala hushåll och sammanlagt når 2,7 miljoner hushåll.

I samband med att Com Hem köpte upp statliga Boxer utredde Konkurrensverket hösten 2016 uppköpet och valde att låta köpet gå igenom, trots att näst intill alla remissinstanser var negativa och såg risker gällande konkurrenssituationen. Ett av argumenten var att Konkurrensverket i sin bedömning av den svenska tv-distributionsmarknaden såg att framtidens tv-tittande kommer att ske digitalt, exempelvis via mobil, Ipad eller dator. 

Experter inom tv-marknaden ser den nya förväntade sammanslagningen av Com Hem och Tele2 som en del i en konsolideringstrend på en kommunikationsmarknad som inte växer och som skulle ha en enda sammanhängande aktör som skulle äga, förutom distributionen, också innehållet i de kanaler man distribuerar, det vill säga hela kedjan.

För att det ska ske är det av största vikt att det finns en sund konkurrens på den svenska tv-marknaden. Jag anser därför att en utredning bör göras gällande konkurrensen på tv-marknaden i ljuset av det som anförs i interpellationen. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- coh innovationsminister Mikael Damberg:

Anser ministern att det finns en sund konkurrens på den svenska tv-marknaden, och vilka åtgärder avser ministern annars att vidta?