Konkurrensneutrala villkor för företagare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 november 2013

Interpellation: Konkurrensneutrala villkor för företagare

Interpellation 2013/14:82 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 5 november

Interpellation

2013/14:82 Konkurrensneutrala villkor för företagare

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sverige behöver fler företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. I dag får allt fler branscher inslag av oseriösa företag, vilket leder till osund konkurrens. Seriösa företag slås ut varigenom vi går miste om jobb och skatteintäkter. Det är fel väg att gå.

Ett sätt att skapa konkurrensneutralitet på marknaden är att låta företag månadsredovisa anställdas skatter och arbetsgivaravgifter individuellt och inte, som i dag, med en totalsumma. Genom ett enkelt system för individuell månadsredovisning till Skatteverket förhindras otillräckliga inbetalningar, vilket skulle gynna alla seriösa företagare runt om i landet. Vidare skulle den anställde kunna vara säker på att skatter och avgifter är inbetalda för henne eller honom.

I december 2012 beslutade riksdagsmajoriteten att ett förslag om månadsredovisning av anställdas löner och skatter skulle läggas av regeringen under 2013 med ikraftträdande den 1 januari 2014. Regeringen har dock valt att gå emot riksdagen i detta. Det är ett märkligt agerande som väcker frågor om regeringens syn på vikten av konkurrensneutrala villkor för företagare.

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga om regeringens agerande, utan att få ett tillfredställande svar. Finansministern framhöll visserligen att regeringen avser att återkomma med anledning av riksdagens tillkännagivande, men skrev samtidigt att han inte vill föregripa den redovisningen. Frågan är således fortfarande höljd i dunkel.

Med anledning av det anförda vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Avser regeringen att följa riksdagens beslut och under 2013 återkomma till riksdagen med ett förslag om individuell månadsredovisning av anställdas löner och skatter?

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att säkra konkurrensneutrala villkor för företagare?