Kompetensutvisningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Kompetensutvisningar

Interpellation 2018/19:102 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2018/19:102 Kompetensutvisningar

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Om man jobbar och gör rätt för sig ska man självklart inte utvisas från Sverige på grund av små misstag från arbetsgivarens sida. Under flera år har Moderaterna lyft problemen med kompetensutvisningar.

Vi får återkommande rapporter om att problematiken fortgår. Fortsatt sker återkallelser av arbetstillstånd där avvikelsens ringa omfattning inte beaktas i tillräckligt hög utsträckning. Detta gäller trots att läget generellt har förbättrats sedan avgöranden från Migrationsöverdomstolen från december 2017.

Sveriges attraktionskraft för duktiga programmerare, ingenjörer och andra med spetskompetens minskar om det finns en osäkerhet kring om man får stanna kvar i landet. Det är allvarligt. Företag vittnar om att de inte kan växa på grund av brist på rätt kompetens.

I den så kallade januariöverenskommelsen konstateras att ”problemet med kompetensutvisningar ska lösas”. I ett frågesvar från Morgan Johansson den 6 februari 2019 redogörs dock inte för hur detta ska gå till och inte heller för hur tidsplanen ser ut. Morgan Johansson redogör i stället för ett förslag om talangvisum. Talangvisum är ett bra förslag som Moderaterna redan driver. Det är dock inte ett förslag som råder bot på nu aktuell problematik.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur och när i tiden får vi en lösning på problemet med kompetensutvisningar?