Kompetensen och arbetsmiljön för studie-och yrkesvägledare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 12 juni 2022

Interpellation: Kompetensen och arbetsmiljön för studie-och yrkesvägledare

Interpellation 2015/16:110 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:110 Kompetensen och arbetsmiljön för studie-och yrkesvägledare

av Michael Svensson (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

I dag finns det stora problem inom ramen för studie- och yrkesvägledningen i skolan vilket medför att elever inte får den hjälp och vägledning som de har rätt till. Många studie- och yrkesvägledare vittnar både om att de känner sig bortglömda på skolan samt om att de har för lite tid för eleverna, särskilt när det kommer till att förbereda elever för framtida studieval. I snitt ansvarar varje studie- och yrkesvägledare för närmare 550 elever, vilket innebär att den tid som kan avsättas per elev och läsår endast blir två och en halv timme. I vissa fall blir det ännu mindre tid över då även administration ingår i tjänsten.

Många studie- och yrkesvägledare saknar i dag också rätt kompetens för att ge elever god vägledning utifrån hälsoperspektivet. Detta gäller bland annat när det kommer till om vissa utbildningar kan vara olämpliga för elever av medicinska skäl, såsom frisör, byggnadsarbetare eller bagare – yrken där hälsobesvär lätt kan uppstå i unga år. Då detta inte ingår i utbildningen för studie- och yrkesvägledare uppstår enkelt en konkret problematik.

Studie- och yrkesvägledare fyller en viktig funktion i att rusta och vägleda elever inför framtida studier. De elever som ska påbörja en gymnasieutbildning är Sveriges kommande arbetskraft som inom ett fåtal år ska arbeta i näringsliv, offentlig sektor och industri. Då krävs det att de har möjlighet att vända sig till en studie- och yrkesvägledare som både har tillräcklig kompetens för att kunna ge råd och tid att avsätta för samtliga enskilda elever.

Därför vill jag fråga statsrådet Aida Hadzialic:


Vilka reformer avser statsrådet att ta initiativ till för att förbättra kompetensen och arbetsmiljön för studie-och yrkesvägledare?