kommunikationssystem för polisen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 maj 2001

Interpellation: kommunikationssystem för polisen

Interpellation 2000/01:411 av Westerberg, Per (m)

den 26 april

Interpellation 2000/01:411

av Per Westerberg (m) till justitieminister Thomas Bodström om kommunikationssystem för polisen

Sedan 1994 har rättsstaten steg för steg försvagats. Polisens budget är ansträngd, behoven är trängande och myndigheten har inte kunnat sköta verksamheten effektivt på grund av bristen på såväl personal som resurser.

Ett flertal verksamhetsområden har hamnat på efterkälken. Inte minst är polisen i mycket akut behov av ett nytt radiokommunikationsnät. I dag har polisen inte ett utan flera olika radiosystem med olika radioterminaler för i princip varje system. Dessutom råder brist på reservdelar och systemet är analogt, vilket innebär att man kan avlyssna polisens kommunikation med en vanlig radio. Rikspolisstyrelsen har meddelat att systemen måste bytas ut inom några år och senast 2004. Förra justitieministern Laila Freivalds konstaterade för ett år sedan att "det är angeläget att frågan om ett gemensamt radiosystem bereds på ett snabbt och säkert sätt". Laila Freivalds lovade då också att försäkra sig om att "polisen har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet på rätt sätt".

I ett regeringsbeslut från den 17 augusti 2000 uppdrog man åt Statskontoret att genomföra en upphandling avseende ett radiokommunikationssystem baserat på TETRA-standard.

I en delrapport från Statskontoret till regeringen, den 2 april 2001, framgår det nu med all önskvärd tydlighet att upphandlingen har gått i stå. Statskontoret säger sig inte ha "ett tillräckligt bemyndigande för att kunna slutföra en upphandling av ett särskilt radionät för samhällsviktiga funktioner".

Finansieringen är minst sagt mycket oklar och regeringen har trots löften om satsningar på rättsväsendet inte tillfört polisens verksamhet medel för fungerande radiokommunikationer.

Om Statskontoret inte lyckas föra TETRA-upphandlingen i hamn kan polisen tvingas införskaffa ett eget radiosystem till ett mycket högre pris och med en stor effektivitetsförlust för samhället.

Mot bakgrund av detta akuta behov som finns inom polisen vill jag fråga justitieministern:

Avser statsrådet att infria sin företrädares löften och verka för en snabb och säker lösning på denna fråga?

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att snarast ge polisen tillgång till ett tillförlitligt och säkert radiokommunikationssystem?