Kommunernas flyktingmottagande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 mars 2008

Interpellation: Kommunernas flyktingmottagande

den 12 mars

Interpellation

2007/08:503 Kommunernas flyktingmottagande

av Luciano Astudillo (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Flyktingströmmen till Sverige har under de senaste åren i det närmaste fördubblats. Förra året bosatte sig ca 23 000 flyktingar och anhöriga i Sverige. Även i år räknar regeringen med ett fortsatt högt mottagande.

Men fördelningen av flyktingströmmen mellan landets kommuner är allt annat än jämn. Storstadskommunerna får ta emot så många flyktingar att bostäder och övrig mottagningskapacitet inte räcker till. I exempelvis Malmö, Göteborg och Södertälje är situationen mycket ansträngande.

Regeringen har nu tillsatt ytterligare en utredning som ska belysa bekymren hos de kommuner som tar emot många flyktingar samt komma med förslag om hur informationen till nyanlända kan förbättras. Med denna nytillsatta utredning pågår det för närvarande fem utredningar inom flyktingområdet. De fyra övriga är Översyn av mottagande av asylsökande, Effektiva insatser och incitament för snabbare arbetsmarknadsetablering för nyanlända flyktingar och Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dessutom vill man se över svenska för invandrare.

Men de kommuner som nu befinner sig i en mycket ansträngande och akut situation när det gäller flyktingmottagningen är inte hjälpta av att invänta en eller flera utredningar. De behöver hjälp och stöd med snabbt insatta, aktiva åtgärder.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att hantera den akuta situation som flera av landets kommuner befinner sig i när det gäller flyktingmottagningen?