Kollektivavtal vid etableringsbidrag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 18 april

Interpellation

2012/13:386 Kollektivavtal vid etableringsbidrag

av Ali Esbati (V)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Under våren har en liten men mycket viktig arbetsmarknadskonflikt utspelat sig i lilla Fränsta i Medelpad. Företagsgruppen Peak Partners, som har startat callcenter-företaget Focus CRS AB, har vägrat ge sina anställda kollektivavtal. Anställningskontrakten har löpt dag för dag. Avsaknaden av kollektivavtal och rimliga anställningsförhållanden i övrigt innebär konkret att de anställda saknar OB-tillägg, övertidsersättning, tjänstepension och vanligt förekommande arbetsskadeförsäkringar. Fackförbundet Unionen har därför drivit på för att företaget ska teckna kollektivavtal för sina anställda. Detta har man från företagets sida hårdnackat avvisat. Man hotade att lägga ned verksamheten hellre än att teckna avtal, och efter att ha vägrat förhandlingar under en strejk som startades i mars meddelade man den 12 april att man avsåg att avsluta verksamheten. Enligt flera uppgifter har företaget polisanmält facket för olaga strejkaffischering och på annat sätt agerat nära eller bortom det som bör ses som god sed på arbetsmarknaden.

Detta är en situation där facket genom sitt arbete tar ett stort ansvar inte bara för att hjälpa sina medlemmar till rimliga villkor utan också för att upprätthålla den svenska modellen mer brett. Utvecklingen mot att färre arbetstagare – särskilt unga – får det skydd som kollektivavtalen ger är alarmerande, och företag som aktivt försöker motverka strävanden efter rimliga villkor bör inte utan vidare få fritt spelrum.

Även om konflikten i Fränsta är en utpräglad arbetsmarknadskonflikt finns där också en direkt koppling till statens agerande. Företaget har nämligen genom länsstyrelsens försorg erhållit en miljon kronor i etableringsbidrag. Man fick samtidigt nej från Tillväxtverket på en bidragsansökan, just eftersom man inte erbjöd kollektivavtalsliknande villkor. Detta förefaller vara en ganska inkonsekvent hållning från statliga organ.

Mot denna bakgrund vill jag fråga näringsminister Annie Lööf:

Avser näringsministern att vidta någon åtgärd för att se över policyn vid utdelning av etableringsbidrag och liknande från olika statliga myndigheter och organ, så att krav på kollektivavtal blir en självklarhet?