Klimatfinansiering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 oktober 2009

Interpellation: Klimatfinansiering

Interpellation 2009/10:12 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 22 september

Interpellation

2009/10:12 Klimatfinansiering

av Wiwi-Anne Johansson (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

EU-kommissionen presenterade nyligen ett förslag på finansiering till klimatåtgärder i utvecklingsländer (COM, 2009 475/3). I medierna har ministern varit entusiastisk över förslaget. Nu ska förslaget behandlas av EU:s ministrar.

EU konstaterar att det kommer att behövas omkring 100 miljarder euro varje år för att bekämpa klimatförändringarna i syd. Siffran är mycket lägre än vad till exempel FN presenterade i sin rapport över den ekonomiska och sociala situationen i världen. Där konstaterar man att utvecklingsländerna är i behov av minst 600 miljarder euro per år för sitt klimatarbete och att det är den rika världen som har finansieringsansvaret. Världens utvecklingsländer i form av G77-gruppen har för länge sedan krävt en internationell klimatfond som finansieras med 0,5–1 procent av industriländernas bnp. Det motsvarar 300–600 miljarder dollar. I EU-kommissionens förslag kommer utvecklingsländerna själva att få betala stora summor för klimatanpassning och utsläppsminskningar. EU-kommissionen tillåter också att rika länder ska kunna ta pengar från det ordinarie biståndet och föra över det till klimatfinansiering.

EU:s förslag strider därmed mot klimatkonvention som är tydlig på punkten att det är de rika länderna som har ansvaret för att teknik och resurser förs över till de fattiga. Enligt klimatkonventionen The Bali Action Plan (från Balimötet 2007) ska de rika länderna hjälpa de fattiga med finansiellt stöd och ny teknik. Man konstaterar att resurserna måste vara ”tillräckliga, förutsägbara och beständiga”. Man konstaterar också att det måste handla om nya resurser. Redan existerande bistånd får alltså inte omstöpas till klimatbistånd.

1. Vad avser miljöministern att ta för initiativ för att EU-kommissionens förslag på 100 miljarder euro till klimatfinansiering ska höjas?

2. Är miljöministern beredd att vara pådrivande för att kommissionens förslag till klimatfinansiering ska förändras så att utvecklingsländer inte ska vara tvungna att finansiera betydande delar av beloppet?

3. Avser miljöministern att använda redan ordinarie biståndsresurser ur den svenska biståndsbudgeten till klimatfinansiering?

4. Har miljöministern för avsikt att föreslå några övriga förändringar på EU-kommissionens finansieringsförslag?