Klimatet, miljön och väginvesteringarna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 oktober 2008

Interpellation: Klimatet, miljön och väginvesteringarna

Interpellation 2008/09:18 av Baylan, Ibrahim (s)

den 29 september

Interpellation

2008/09:18 Klimatet, miljön och väginvesteringarna

av Ibrahim Baylan (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Det råder bred politisk enighet om att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Erfarenheten visar också att engagemang och politiska åtgärder ger resultat. Försurningen av mark och sjöar var ett stort problem för tjugo år sedan. Den utvecklingen har avstannat bland annat tack vare medvetna politiska beslut.

I dag är vägtransporterna en av de största miljöbovarna. För varje år ökar mängden godstransporter på väg. Trots katalysatorer och effektivare motorer minskar inte utsläppen eftersom antalet transporter ökar ännu mera. Ca 30 procent av alla koldioxidutsläpp står vägtransporterna för.

I budgetpropositionen, som nu ligger på riksdagens bord, talas mycket om vikten av att satsa på miljön för att vända den negativa klimatutvecklingen. Regeringen vill särskilt satsa på åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser i andra länder som en del av biståndet. I Sverige däremot vill regeringen ge större anslag till väginvesteringar medan järnvägen får mindre.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga miljöministern hur han menar att väginvesteringar kan leda till en bättre miljösituation.