Kastrering av smågrisar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 juni 2011

Interpellation: Kastrering av smågrisar

Interpellation 2010/11:404 av Holm, Jens (V)

den 19 maj

Interpellation

2010/11:404 Kastrering av smågrisar

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den 27 april i år beslutade riksdagen att kastrering av grisar utan bedövning ska förbjudas under förutsättning att alternativ finns. Glädjande nog finns det redan flera alternativ. Det troligen bästa av dem är den så kallade immunovaccineringen som använts i flera år i Australien och Brasilien och som är på gång i ett flertal andra länder. Alternativet är ett vaccin mot könsmognad som är godkänt och registrerat av EU. Detta är ett alternativ som inte bara minskar lidande för grisarna utan även minskar smågrisdödligheten, ger bättre köttmängd och tillväxt vilket på så sätt helt täcker kostnaderna för vaccinet. Det var därför med glädje jag såg fram emot att riksdagsbeslutet skulle skapa ett slut på den plågsamma, stressande och farliga kastreringen av grisar som görs i Sverige i dag.

Med anledning av detta beslut ställde jag en fråga till landsbygdsminister Eskil Erlandsson om när förbudet ska implementeras. I svaret, som lämnades den 11 maj, lämnade Erlandsson sorgligt nog inte något besked om när förbudet kan träda i kraft. I stället vill han utreda frågan ytterligare – detta trots att en mängd omfattande studier visar på vaccinets lämplighet. Till exempel så har Jordbruksverket nyligen lämnat en utförlig rapport som pekar på alla de goda möjligheterna att stoppa den grymma griskastreringen.

I ljuset av att det redan finns alternativ och av riksdagsbeslutet om införandet av ett förbud vill jag fråga landsbygdsministern:

1. När avser landsbygdsministern att beslutet ska genomföras?

2. Vilka frågor är det som landsbygdsministern avser att utreda ytterligare?