Karenssystem för personal som lämnar statsförvaltningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 oktober 2015

Interpellation: Karenssystem för personal som lämnar statsförvaltningen

Interpellation 2015/16:23 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:23 Karenssystem för personal som lämnar statsförvaltningen

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I regeringens proposition Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 gör regeringen bedömningen att ”behovet av, och möjligheterna till, att införa ett karenssystem för personal som lämnar statsförvaltningen till förmån för försvars- och säkerhetsindustrin bör ses över.” Behovet har även framförts av Försvarsberedningen både 2008 och 2014.

Försvarsområdet är unikt till sin karaktär. Relationen mellan kunden, det vill säga vi skattebetalare, och industrin är ofta mycket tät och sekretessbehovet stort.

Sveriges största försvarsföretag Saab skriver i samband med en nyss ingången affär att: "Branschens karaktär och omständigheterna som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras." Denna bransch ställer särskilt höga krav på förtroende, eftersom den inte alltid passar sig för ett traditionellt upphandlingsförfarande.

Under en följd av år har flertalet statligt anställda officerare, tjänstemän och politiker gått över till försvarsindustrin direkt från sin tjänst inom statsförvaltningen. Blotta misstanken om att någon på ett otillbörligt sätt skulle kunna gynnas av dessa övergångar på skattebetalarnas bekostnad måste undvikas. Ett viktigt steg i den riktningen skulle kunna vara införandet av ett karenssystem.

Med hänvisning till det ovan anförda och den samsyn som tycks finnas hos alla politiska partier i frågan vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

Hur avser försvarsministern att gå vidare med den översyn som aviseras i den försvarspolitiska inriktningspropositionen?