Kapaciteten på Västra stambanan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:509 Kapaciteten på Västra stambanan

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Västra stambanan, som förbinder Sveriges två största städer, är ett av landets absolut viktigaste järnvägsstråk med många persontransporter och mängder av gods varje dag och natt. Göteborg har Sveriges största hamn och en stor del av det gods som skeppas till eller från landet transporteras dit på tåg. Som det ser ut i dag finns det många flaskhalsar som skapar problem och förseningar som sprider sig över stora delar av landet. Både godstrafiken och den stora arbetspendlingen är beroende av en fungerande och punktlig järnväg. Behovet av en utbyggnad och för att klara trafikmängden är stort.

Under perioden 2018–2029 ska 622 miljarder satsas på landets infrastruktur. För att vi ska kunna upprätthålla en godkänd standard som klarar av att hantera den mängd gods som dagligen transporteras på tåg, samt de människor som arbetspendlar, måste en betydande del av dessa pengar satsas på Västra stambanan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka kapaciteten på Västra stambanan?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att rusta upp de befintliga spåren?
  3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att bygga bort de flaskhalsar som i dag orsakar förseningar för stora delar av trafiken i Västsverige?