Juridiskt bindande arbetsavtal

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2013

Interpellation: Juridiskt bindande arbetsavtal

Interpellation 2012/13:275 av Örnfjäder, Krister (S)

den 15 februari

Interpellation

2012/13:275 Juridiskt bindande arbetsavtal

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Alla migrationsbeslut är förknippade med risker. En stor del av risken kommer alltid att ligga på personen som lämnar hemlandet för det okända – lämnar familj, vänner, bostad, säljer ägodelar, lånar pengar till resa och kanske lämnar en redan existerande anställning.

Enligt dagens regelverk ligger ett arbetserbjudande från en arbetsgivare till grund för arbetstillståndet. Problemet är att detta erbjudande inte är juridiskt bindande. När arbetstagaren väl är på plats i Sverige kan arbetsgivaren efter eget godtycke förändra och försämra arbetsvillkoren så att arbetstagaren hamnar i en beroendeställning. Det är inte acceptabelt att arbetsgivare utnyttjar människor som befinner sig i en utsatt situation. Det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden.

Det är därför nödvändigt med en förhandskontroll av arbetsgivaren; den som har skatteskulder eller tidigare har missbrukat systemet ska inte få tillstånd. Det bör även införas kännbara sanktioner mot de företag som missbrukar systemet.

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att ett arbetserbjudande till en arbetskraftsinvandrare inte ska kunna försämras efter det att arbetstillstånd beviljats?