Jobbskatteavdragen och den växande långtidsarbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 13 juli 2022

Interpellation: Jobbskatteavdragen och den växande långtidsarbetslösheten

Interpellation 2013/14:108 av Nilsson, Pia (S)

den 12 november

Interpellation

2013/14:108 Jobbskatteavdragen och den växande långtidsarbetslösheten

av Pia Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Arbetslösheten är i dag högre än den var när regeringen tillträdde 2006. Långtidsarbetslösheten har nästan tredubblats.

Regeringens politik mot arbetslösheten har handlat om försämrade villkor i försäkringssystemen och höjt grundavdrag endast för personer i arbete (de så kallade jobbskatteavdragen). Syftet är att göra det lönsammare att arbeta vilket också beräknas leda till en långsammare löneökningstakt. Enligt Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport motverkas dock detta av att regeringen inte har någon politik alls för att se till att människor faktiskt kan söka de jobb som finns. Matchningen på arbetsmarknaden har försämrats kraftigt under regeringens tid vid makten.

Den bristande matchningen är allra värst för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Det är en grupp som fortsätter växa. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats sedan 2006.

Delar arbetsmarknadsministern Konjunkturinstitutets bedömning att jobbskatteavdragen inte har inneburit förändrad jämviktsarbetslöshet?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att minska långtidsarbetslösheten?