Järnvägsinvesteringar mellan Norge och Västra Götaland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 19 november

Interpellation

2013/14:133 Järnvägsinvesteringar mellan Norge och Västra Götaland

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trots 20 års diskussioner och utredningar, och trots en närmast explosionsartad ökning av vägtrafiken under samma tid, verkar en snabbtågförbindelse mellan Norge och Västsverige lika avlägsen som någonsin. Det går inte bara att från svensk sida hävda att dubbelspår genom älvdalen är en lösning. Det tar fortfarande fyra timmar med tåg mellan Göteborg och Oslo – en sträcka på 30 mil med bil.

I Osloområdet bor halva Norges befolkning (2,5 miljoner). Handel och arbetsmarknad växer mer och mer ihop med Sverige och det genererar stora transporter av gods och människor. Men det som kommer att bromsa utvecklingen är brist på bra klimatsmarta transporter.

Trafikverkets kapacitetsutredning pekar på att godsprognoserna tyder på att lastbilstransporter mellan Oslo och Göteborg kommer att öka med 70 procent till 2025 och att det uppstår betydande trängselproblem på E6 och att järnvägen inte har tillräcklig kapacitet.

Vid interpellationsdebatten den 23 april 2013 lovade infrastrukturministern att ta upp frågan om ökat nordiskt samarbete kring infrastrukturfrågor med de nordiska ministrarna den 27 maj 2013.

Trots den förra norska regeringens ambitioner att öka järnvägsinvesteringarna mot Västra Götaland och den nuvarande regeringens ambitioner att satsa 100 miljoner kronor på att utreda höghastighetståg svarar Catharina Elmsäter Svärd i SVT:s Västnytt den 19 november att Norgetrafiken inte är en prioriterad fråga.

Mina frågor till statsrådet blir därför:

Vad krävs för att frågan ska prioriteras?

Är det inte dags att tillsammans med Norge ta fram en gemensam plan för utbyggnad av järnvägen för både gods- och persontrafik?