Järnväg till Kaunisvaara

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 december 2010

Interpellation: Järnväg till Kaunisvaara

Interpellation 2010/11:57 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 15 november

Interpellation

2010/11:57 Järnväg till Kaunisvaara

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I Kaunisvaara i Pajala kommun kommer en av Europas största järnmalmsgruvor snart att öppna. Det här kommer att skapa flera hundra arbetstillfällen och bidra till regional utveckling. Gruvan är därför av mycket stor betydelse för både regionen och Sverige som helhet.

Det finns dock planer på att de omfattande malmtransporterna ska ske genom lastbilstransporter till Svappavaara. Beräkningar visar att det handlar om 200 extremt stora och tunga lastbilar som kommer att rulla dygnet runt på den 16 mil långa vägen. Det kommer att leda till omfattande miljöproblem och slitage på vägarna i årtionden framöver och är naturligtvis inte ett hållbart sätt att förflytta malm på.

Vad som krävs är att malmen från Kaunisvaara i stället fraktas på järnväg. I dag saknar dock Pajala järnvägsförbindelser, men det finns lösningar. En lösning är att det byggs en ny järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara och därmed koppla ihop järnvägen från gruvan med den befintliga Malmbanan. En annan tänkbar lösning är att det byggs en ny järnväg med finsk spårbredd till Kolari på finska sidan och sedan på finsk järnväg frakta malmen ned till Haparanda. Från Haparanda kan man sedan lägga ned en finsk spårbredd i samband med bygget av Haparandabanan, vilket möjliggör att Kalix blir svensk utskeppningshamn för malmen.

Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

1. Avser statsrådet att verka för att malmen från Kaunisvaara kan fraktas på järnväg i stället för på väg?

2. Avser statsrådet att ta initiativ till att ett kostnadsförslag lämnas för olika järnvägsalternativ av malm från gruvan i Kaunisvaara?