Jämställdhetsplaner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 mars 2008

Interpellation: Jämställdhetsplaner

den 10 mars

Interpellation

2007/08:489 Jämställdhetsplaner

av Monica Green (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Hur ska jämställdheten klaras i företag med färre än 25 anställda? De tidigare reglerna för att arbetsplatser med fler än 10 anställda varje år ska upprätta en jämställdhetsplan ändras till att gälla dem med fler än 25 anställda och intervallet blir vart tredje år.

Jämställdhetsministern har sagt att de nya reglera är till för att förenkla och slippa krångel. Men jämställdheten är så viktig att den inte borde slarvas bort av regeringen.

Det blir inte lättare att göra en jämställdhetsplan vart tredje år än varje år. Om det återkommer varje år finns det med som en rutin som alla har nytta av.

Hur många företag riskerar att bli utan jämställdhetsplaner med de nya reglerna? Hur många anställda kommer inte längre att omfattas av en jämställdhetsplan?

Om man som regeringen ville ha samma regler inom alla områden borde de ha skärpts, men i stället för att höja nivån på de andra områdena sänker man kravet på jämställdhet.

Det är viktigt att kraven på jämställdhetsplaner och handlingsplaner för jämställda löner finns kvar och att det på lokalplanet finns en förståelse för varför sådana planer behövs.

Min fråga till ministern är:

Är det jämställdhetsministerns bedömning att de nya reglerna kan bli ett bakslag för jämställdheten, och avser ministern att ta något initiativ med anledning av det anförda?