Jämställdhetsmyndigheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:532 Jämställdhetsmyndigheten

av Annika Qarlsson (C)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Regeringen har inlett sitt arbete med att inrätta en ny jämställdhetsmyndighet. Verksamheten ska vara igång från och med den 1 januari 2018. Målet med inrättandet av en ny myndighet är bland annat att arbetet med jämställdhet ska bli mer samordnat och långsiktigt, vilket är bra. 

Samtidigt riskerar inrättandet av den nya myndigheten att omintetgöra fungerande verksamheter runt om i landet som sedan många år tillbaka arbetar operativt för kvinnofrid, mot hedersrelaterat våld och förtryck och mot människohandel.

Tidigare annonserades att verksamheterna som i dag bedrivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (Uppsala universitet), det nationella uppdraget att motverka prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål (Länsstyrelsen Stockholm) samt det nationella uppdraget att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (Länsstyrelsen Östergötland) alla skulle ingå i den nya myndigheten.

Nu har regeringen av någon anledning kommit fram till en speciallösning där Länsstyrelsen Östergötland ska stå utanför myndigheten under tre år och där detta undantag sedan ska utvärderas. De andra två ovan nämnda verksamheterna har dock inte fått en speciallösning, och deras viktiga arbete riskerar att raseras om de flyttas över till den nya jämställdhetsmyndigheten.

I riksdagen har Åsa Regnér tidigare utlovat att det inte ska bli några kompetensförluster i anslutning till överförande av befintliga uppdrag till den nya myndigheten och hänvisat till den av regeringen tillsatta organisationskommitténs arbete för att förvissa sig om att så inte sker. Samtidigt ska organisationskommitténs arbete redovisas dagen innan verksamheten ska vara igång den 1 januari 2018.

Jag vill därför fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

  1. Har någon konsekvensanalys gjorts som ligger till grund för beslutet att flytta ansvar från enheter som i dag har nationella uppdrag?
  2. På vilken grund fick Länsstyrelsen Östergötland en speciallösning där just deras verksamhet får stå utanför den nya jämställdhetsmyndigheten under tre år? 
  3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att undvika kompetensförluster då organisationskommitténs slutredovisning ska göras den 31 december 2017 och myndighetens verksamhet ska vara igång dagen efter?