Jämställdhetsintegrering hos Sveriges myndigheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 30 oktober

Interpellation

2009/10:84 Jämställdhetsintegrering hos Sveriges myndigheter

av Esabelle Dingizian (mp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Statens myndigheter har som uppdrag att erbjuda jämställd medborgarservice, processen för detta kallas jämställdhetsintegrering. Regeringen har gett Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering.

Helena Stensöta har på sekretariatets uppdrag utrett i vilken omfattning myndigheterna arbetar med jämställdhetsintegrering. Rapporten presenterades vecka 43 och av den framkommer att en tredjedel av de statliga myndigheterna inte har något pågående arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare visade den att av dem som har ett pågående arbete med jämställdhetsintegrering anser bara tre av fyra att detta arbete är framgångsrikt.

I rapporten ställs flera frågor, bland annat om jämställdhetsintegrering är ett förhållningssätt eller ett åtgärdspaket. Vidare: Ska alla myndigheter arbeta med detta? Och om det finns undantag, i vilken instans ska det då avgöras, frågade Helena Stensöta.

Myndigheterna efterlyste exempelvis utbildning, resurser, styrning och i vissa fall generella samhällsövergripande insatser.

Miljöpartiet anser att dessa frågor i allra högsta grad är relevanta då de ställs utifrån vad som redovisas i utredningen. Mot den bakgrunden vill jag fråga Nyamko Sabuni:

Hur avser jämställdhetsministern att hantera de problem som ovannämnda rapport pekar på?