Jämställdheten i statliga kommittéer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 13 mars

Interpellation

2008/09:416 Jämställdheten i statliga kommittéer

av Eva-Lena Jansson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Ett av riksdagens mål med jämställdhet är att kvinnor och män ska ha lika makt och inflytande. Jag har i andra interpellationer tagit upp behovet av att sätta press på det privata näringslivet i syfte att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser men tyvärr inte fått gehör från regeringen i den frågan med hänvisning till att man inte vill lagstifta om kvotering.

Nu finns det dock områden där regeringen själv kan gå före och visa vägen genom att aktivt jobba med att medverka till ett jämställt inflytande, till exempel i statliga kommittéer som regeringen tillsätter. Men trots att riksdagen har antagit jämställdhetspolitiska mål ser vi nu en negativ trend i statliga kommittéer där andelen kvinnliga ordförande har sjunkit från 41 till 35 procent mellan 2007 och 2008.

Det innebär att andelen manliga ordförande har ökat från 59 till 65 procent, eller i faktiska tal – av 322 statliga kommittéordförande är 208 män och 114 kvinnor. När det gäller antalet ledamöter består kommittéerna av 590 män och 474 kvinnor. När det gäller sakkunniga knutna till kommittéerna har 1 079 män och 970 kvinnor deltagit. En grupp med högre kvinnorepresentation är sekreterare med mera där det ingår 463 kvinnor och 427 män.

Min fråga till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är därför följande:

Vad avser jämställdhetsministern att göra för att motverka denna för jämställdheten negativa utveckling?