Jämställdheten i regeringsarbetet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 april 2014

Interpellation: Jämställdheten i regeringsarbetet

Interpellation 2013/14:357 av Björck, Patrik (S)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:357 Jämställdheten i regeringsarbetet

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Jämställdhetsintegrering är en kraftfull strategi för att genomföra de jämställdhetspolitiska målen – när den används. I grunden handlar det om att förändra och utveckla den verksamhet man bedriver så att den kommer alla människor – kvinnor och män med olika livssituation, ålder och bakgrund – till del på lika villkor.

Jämställdhetsintegrering kommer dock inte av sig själv bara genom att man fattar ett beslut eller antar ett policydokument. Det kräver att hela organisationen deltar aktivt. Ledningen måste ta ansvar för att fatta beslut, ge tydliga mål och anslå tillräckliga resurser för arbetet. Lika viktigt är att systematiskt följa upp och utvärdera arbetet. Den moderatledda regeringen är ansvarig för att jämställdheten i Sverige nu tyvärr går åt fel håll och att vi har fallit från första till fjärde plats i World Economic Forums jämställdhetsrankning. Regeringen har bland annat sänkt ambitionsnivån i arbetet med jämställda löner och infört vårdnadsbidrag.

Jag har följande fråga:

Hur tänker jämställdhetsministern följa upp och utvärdera att jämställdhetsintegreringen verkligen genomsyrar regeringens arbete?