Jämställdhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Jämställdhet

Interpellation 2012/13:69 av Pärssinen, Raimo (S)

den 26 oktober

Interpellation

2012/13:69 Jämställdhet

av Raimo Pärssinen (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Jämställdheten i Sverige verkar inte vara en fråga som prioriteras av regeringen. Kvinnors situation är över ett brett fält sämre än männens. Regeringen har satt upp jämställdhetsmål, men i övrigt kan man fråga sig hur man arbetar för att få målen uppfyllda.

Vid en genomlysning av arbetsmarknaden framträder ett tydligt mönster till kvinnornas nackdel.

Kvinnor har svårare än män att få arbetsskador godkända. Kvinnor jobbar i mycket högre grad deltid, och fler är visstidsanställda än männen. Betydligt fler kvinnor än män har högre risk för att få förslitningsskador. Kvinnor är utsatta för en strukturell lönediskriminering.

Min fråga till statsrådet är vad statsrådet och regeringen gör för att öka jämställdheten i arbetslivet.