jämställdhet inom idrottsrörelsen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 mars 2004

Interpellation: jämställdhet inom idrottsrörelsen

Interpellation 2003/04:369 av Bengtsson, Anders (s)

den 18 mars

Interpellation 2003/04:369

av Anders Bengtsson (s) till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhet inom idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen i Sverige har under de senaste åren skördat flera VM-medaljörer i olika grenar, de flesta utmärkande idrottarna är unga kvinnor som får chansen att representera Sverige i världen och stärka vår bild på ett jämställt samhälle där det satsas på kvinnor.

Tyvärr speglar sig inte den bilden i specialförbundens styrelser inom idrotten, där är endast 27 % av ledamöterna kvinnor. Trots att jämställdhetsplanen som antogs på Riksidrottsförbundets stämma 1989 hade som delmål att kvinnor och män ska vara representerade med minst 40 % vardera i rådgivande och beslutande organ.

Det är ofta genom idrottsverksamheten som barn och ungdomar skaffar sig sina första kontakter med världen utanför hemmet och skolan. Idrottsverksamheten är även en viktig aktör i arbetet med integration av ungdomar med olika värderingar. Idrotten har inga kulturella, religiösa eller ideologiska mål och därför är det så viktigt att jämställdheten ställs i fokus även där.

Det är inom idrottsverksamheten många får kontakt med demokratins värderingar, just därför är det viktigt att vi stimulerar och stöttar unga kvinnor när de tar plats i en styrelse. Grunden för deras självförtroende läggs där, det självförtroendet som senare i livet kommer att göra det självklart för dessa kvinnor att våga ta plats, på arbetsplatsen och i styrelserummet.

Finns det planer från statsrådets sida att ta upp det faktum att idrottsrörelsen, trots jämställdhetsplaner, inte uppnår målen för jämställd representation inom idrottsrörelsens styrelser?