It i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 12 juli 2022

Interpellation: It i skolan

Interpellation 2013/14:287 av Green, Monica (S)

den 13 februari

Interpellation

2013/14:287 It i skolan

av Monica Green (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Alla elever borde få möjlighet att använda it i skolan. Det är en självklar del av samhället i dag och i det samhälle barnen kommer att växa upp. Med en genomtänkt pedagogisk idé och med fokus på lärandet kan it vara ett kraftfullt verktyg för undervisningen. Utbildningen inom it har varit otillräcklig för att möta behoven på arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingen.

En internationell utblick visar att länder som har en stark it-utveckling och klättrar i internationella rankningar av till exempel FN (ITU), och World Economic Forum har satt höga mål för utbildningssystemet och fått ungdomar att vilja studera vidare på högre utbildningar. Det gäller så vitt skilda länder som Finland, Sydkorea, Storbritannien, Singapore och andra. Flera länder har nu en mer välutbildad befolkning än vi. Det stärker dem i den globala konkurrensen.

På många skolor görs stora insatser för att utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt till it på ett sätt som höjer kvaliteten i lärandet. Många utvecklar, använder och delar öppna lärarresurser på ett sätt som tillgängliggör nya metoder för ett större flertal. Men i alltför stor utsträckning hänger det på om eleven råkar gå på en skola som använder digitala verktyg på ett framsynt sätt. En stor utmaning i dag och i framtiden ligger i att öka användningen av it i undervisningen. Fortfarande använder många skolbarn aldrig internet i skolan. Mer än hälften av dem som är yngre än tio år gör aldrig skolarbete på internet och en majoritet i åldern tio till elva år använder internet för skolarbete endast någon gång ibland. Utvecklingen i dag går åt fel håll när kompetensutvecklande insatser riktade till lärare, som till exempel PIM-utbildningen, avvecklas utan att ersättas av något bättre.

1. Vad avser utbildningsministern att göra för att förbättra undervisningen inom it i grundskolan?

2. Vad avser utbildningsministern att göra för att alla elever ska få tillgång till datorer och internet i undervisningen?