It i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 31 januari 2012

Interpellation: It i skolan

den 7 december

Interpellation

2011/12:166 It i skolan

av Monica Green (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Sverige har i över tio år varit en it-nation i världsklass, men för att fortsätta vara det måste medvetna satsningar göras. Vi lever i dag i ett digitalt samhälle. Svenskarnas it-mognad beror dels på den tidigare hem-pc-reformen, statens medvetna satsning på kommunala bredbandspengar i slutet av 90-talet, och på ITIS, det vill säga It i skolan.

I stället för ITIS ska det vara naturligt att använda sig av it i skolundervisningen, tyvärr sker inte det i tillräcklig omfattning.

Utan it blir skolundervisningen betydligt mindre effektiv och inspirerande än vad den skulle kunna vara. Resultaten i den svenska skolan har stor förbättringspotential. Det vore märkligt om inte användningen av it även i detta, som i så många andra sammanhang, kunde bidra till bättre resultat. Exempelvis visar forskning att inlärningen av språk går fortare med datorstödd undervisning.

Det handlar inte bara om att säkerställa infrastrukturen, att datorer etcetera finns på plats, det handlar också om att integrera it-användningen i pedagogiken. I dag är det vanligt att eleverna i årskurserna 7–9 och gymnasieskolan använder datorer i skolan för att söka information och skriva texter. Men det är väldigt skiftande över landet. I dag är it i undervisningen starkt beroende av den enskilda undervisningssituationen, av lärares och elevers intresse och av tillgången till tekniska hjälpmedel. Metoder behöver utvecklas för hur skolor ska utveckla pedagogiken kring digitala läroresurser, i syfte att uppnå en effektiv kunskapsspridning och stötta lärarna.

Vad avser utbildningsministern att göra för att integrera it-användningen i pedagogiken?

Vad avser utbildningsministern att göra för att utjämna skillnaderna för it-användningen i undervisningen?